Priča o prvoj srpskoj trubi

Ne zna se tačno ko je doneo trubu u Srbiju. Po jednoj priči to je bio neki vojnik koji je učestvovao u Srpsko-turskom ratu 1876. godine, kada je na strani Srba vojevao i čuveni Vronski, ljubavnik Ane Karenjine. Veruje se i da je truba bila ovde mnogo ranije. Dragoslav Dević, muzički etnolog, recimo, navodi svedočenja putopisaca iz XVI veka o postojanju muzičkih kapela u Srbiji za vreme turske vlasti, a to znači i truba od metala.

Trubaci Grand Srbija

Upotrebljavane su na dvorovima  i u vojne svrhe, a narod je, kako on kaže, imao svoje instrumente – među kojima rogove i trube napravljene od kore drveta. D.B. Kamenski, ruski izaslanik u Srbiji u vreme Prvog srpskog ustanka, pominje trubu kao narodni muzički intrument. Kamenski, koji je bio određen da donese sveto miro u Srbiju, u pismu upućenom iz Beograda u Moskvu 3. juna 1808. godine, opisuje kolo pred kućom srpskog vojvode Milenka Stojkovića na ostrvu Poreč na Dunavu: “Približujući se avliji iz daljine čuli smo neku čudnovatu viku i svirku, i čim smo ušli u dvorište bejah zadivljen, kad sam tu video grupu srpskih pandura, koji behu oružani od glave do pete, a u sredini njihovoj šest ženskinja, obučene u čudnovate šarene haljine i nakićene turskim novcima. Na nogama su imale zvečke i one, držeći jedna drugu za ruke i krećući se gotovo na jednom mestu, udarahu zvečkama. Muškarac, koji beše sedmo lice, beše takođe čudnovato obučen, s mamuzama, držao je jednu od njih za ruku, a u drugoj držaše sablju, kojom je mahao u vazduhu.Pred njim je stajao jedan pandur i sviraše trubu. Evo ti, dragi druže, opis srpskog kola, koje bi trebalo da se vidi, te da se o njemu ima jasan pojam.”

Zvuk trube ušao je u srpsku poeziju. Odjeknuo je u samom njenom srcu. “Pobedne trube” naše vojske u Prvom svetskom ratu ozvučile su mnoge strofe naših poznatih pesnika: Sime Pandurovića, Alekse Šantića, Milutina Bojića…Dučić je u pesmi Vardar pevao: “Sen naših legija sad na tebe pada; / sve tvoje vetrove nosimo u trubi.” Pesma Vladislava Kaćanskog Hej, trubaču s bojne Drine, pevana je u Prvom svetskom ratu kao himna… (iz knjige "Priča o Srpskoj Trubi" autora Dragana Babića)

Grof Vronski

Kad umrem, srce mi ostavite u Srbiju.

Old trumpet
Stara truba

Kurt Vonegat

Kada umrem neka ovo piše na mom epitafu: Jedini dokaz koji mu je bio potreban za postajanje Boga je muzika

T.S. Eliot

Ne postoji ljudsko osećanje, osim teškog straha i bola, koje ne pronalazi olakšanje u muzici.

Truba Srbija